A feira de artesanía máis importante de Galicia

Do 1 ao 16 de agosto 09
Distribución Expositores

A continuación pode ver un esquema coa distribución e ubicación de cada un dos expositores asistentes este ano.

distribucion_mostrart_09.pdf
Información Stands

O seguinte arquivo PDF contén información técnica dos stands exteriores empregados en Mostrart.

stands_mostrart.pdf