A feira de artesanía máis importante de Galicia

Do 30 de xullo
ao 15 de agosto
Distribución Expositores

A continuación pode ver un esquema coa distribución e ubicación de cada un dos expositores asistentes este ano.

distribucion_mostrart_2011.pdf


Cartel para Prensa (en alta resolución)

cartel_mostrart_2011.zip (22 MB)
Información Stands

O seguinte arquivo PDF contén información técnica dos stands exteriores empregados en Mostrart.

stands_mostrart.pdf