A feira de artesanía máis importante de Galicia

Do 1 ao 18
de agosto 2013
Distribución Expositores

A continuación poderá ver un esquema coa distribución e ubicación de cada un dos expositores asistentes este ano.

distribucion_mostrart_2013.pdfCartel para Prensa

cartel_mostrart_2013.zip
Información Stands

O seguinte arquivo PDF contén información técnica dos stands exteriores empregados en Mostrart.

stands_mostrart.pdf